پس از انتشار آهنگ جدایی از رضا نامی اینبار با انتشار نسخه پیانو این اثر رونمایی شد